06/21/2004:

Captain Ane and the 7 Goats in space


Kapitein Ane en de 7 geitjes stonden op de brug van de Enterprise. Tot dusver was de reis naar kwadrant X-666 voorspoedig verlopen. Zelfs het passeren van de altijd lastige Beertjes-Nevel had geen problemen opgeleverd. Plotseling voer een golf heftige schokken door het schip die haar bemanning tegen de vloer wierp.

Alert riep kapitein Ane, "2 voor 12, rapporteer!"
"Het is een gevechtsmodule van de Hak Kun Bahr, kapitein!"

Een koude hand sloot zich om het hart van kapitein Ane want de Hak Kun Bahr stonden bekend als het meest agressieve en onredelijke volk van het hele universum. Hun wreedheid was legendarisch.
"Scherm aan!", beval kapitein Ane.

Op het scherm verscheen nu de woeste kop van de leider van het onsympathieke volkje: de gevreesde Hak Kun Mahr.
"Wat wilt u? Waarom valt u ons aan?", sprak kapitein Ane streng.
"Zomaar", antwoordde Hak Kun Mahr, "we verveelden ons een beetje." 
"Zo!", zei kapitein Ane, "dus als u zich verveelt, gaat u zomaar op schepen schieten!"
"Niet altijd", was het antwoord, "we blazen ook wel eens een planeet op na eerst de bevolking verkracht te hebben. Het hangt een beetje van de stemming af. De laatste keer hebben we hun hoofd en handen afgehakt en er achterstevoren weer aangenaaid. Konden ze zichzelf zien poepen."
"Als u maar niet denkt dat u dat met mijn geitjes kunt uithalen!", riep kapitein Ane verontwaardigd.

Het hoofd van de vijandige leider liep nu rood aan, "Geitjes! Geitjes!", schreeuwde hij woedend, "je denkt toch zeker niet dat we pervers zijn!", waarop hij de verbinding verbrak. Even later werd de Enterprise getroffen door een nieuw salvo.
"Twee voor 12, rapporteer!"
"Schilden op 70% kapitein!"