Woensdag, 4 Juli 2007

Gefluit

Enige tijd terug werd mijn oor getroffen door het gefluit van een of ander vogeltje dat telkens dezelfde combinatie van vier tonen behelsde. Jammer genoeg kan ik het niet laten horen, maar eventueel zou ik het in notenschrift kunnen noteren als ik dat machtig was, maar dat is dus helaas niet het geval. Maar waar het om gaat is dat het mij, net als het in de thee dopen van het madeleinekoekje bij Marcel Proust, met een reuzensprong terug in de tijd naar een ver verleden voerde en bepaalde reeds lang vergeten gevoelens en associaties opnieuw tot leven wekte. Nadere bestudering van dit fenomeen bracht aan het licht dat er ooit, vermoedelijk eind jaren 60, begin jaren 70, een liedje in de top 40 stond dat op precies dezelfde vier tonen was gebaseerd. En aangezien dit liedje geen tekst bevatte en geheel en al gefloten werd rees bij mij de vraag of de componist van het betreffende liedje - bewust dan wel onbewust - misschien hetzelfde vogeltje had gehoord als ik. Zoiets zou uit te zoeken zijn door bijvoorbeeld de schrijver van het liedje - indien nog in leven - naar zijn inspiratiebron te vragen, maar daarvoor zou men dan toch tenminste de titel en/of naam van de uitvoerende[n] moeten weten en die zijn me helaas onbekend. Om nu te voorkomen dat deze kwestie een tijdrovende en de levensvreugde ondermijnende obsessie wordt zou ik mijn mede-bicatters willen vragen om tussen de rukbeurten door eens in hun geheugen te willen graven ten einde deze zaak op een bevredigende manier op te lossen. De naam van het vogeltje zou misschien ook al helpen, alle informatie is welkom. Wie o wie?