Vrijdag, 11 Mei 2007

Grand Design

Onze minister-president heeft de intellectuelen gevraagd eens na te denken over het design van Nederland. Aangezien ik wel eens een boek lees en dus een intellectueel ben, heb ik eens over de kwestie nagedacht en ik kan me de bezorgdheid van de minister-president goed voorstellen. Want als je de kaart van Nederland erop naslaat, valt meteen op dat Nederland er niet uitziet:
een waterhoofd met een slordig kapsel, een vooruitstekende pruillip linksonder, en rechtsonder hangt Limburg er als een lullig slurfje bij. 
Het is geen gezicht. Dat kan beter. Bijvoorbeeld door Nederland vierkant of rechthoekig te maken. Hiertoe zou een gedeelte van de Noordzee ingepolderd moeten worden, en verder zou met het ruilen van land met België en Duitsland op dit vlak al een hoop bereikt kunnen worden. Het vierkante of rechthoekige model zou mooi aansluiten bij de Hollandse traditie van Mondriaan, Rietveld en de vorm van alle polders en weilanden. Een bijkomend voordeel zou zijn dat we dan eindelijk van Limburg afkomen. Want de enige bijdrage van deze provincie is het ieder voorjaar na het leegdrinken van een vat bier opnieuw ontdekken van het feit dat mannen aan de voorkant een uitsteekseltje hebben dat in een gaatje tussen de benen van vrouwen past, en wij nuchtere Noorderlingen zijn ons ook zonder drank van deze stand van zaken bewust. Daar hebben we geen Limburgers voor nodig. 
Misschien kunnen we door ruiling ook van Friesland afkomen, want die Friezen geven er de voorkeur aan zich uit te drukken in een onbegrijpelijk Koeterwaals, waardoor je er pas na jaren studie achter komt dat ze niets te vertellen hebben.

De rivieren in Nederland stromen allemaal naar zee. Dat is saai. Nadat onze kroonprins zijn studie Watermanagement had afgerond, verwachtte ik dat hij deze kwestie aan de orde zou stellen, maar nee, niets hoor. Wat hem betreft mag het water tot aan het einde der tijden gewoon naar de zee blijven stromen.
Hij is er zelfs niet op gekomen dat het een aardig idee zou zijn om de rivieren in een krul om de steden heen te draperen, wat vanuit de lucht toch een decoratief effect zou hebben. Nee, van hem hoeven we niets te verwachten.

Het probleem van het uitdijende Schiphol kan worden opgelost door het te verplaatsen naar een nieuw aan te leggen eiland midden in het IJsselmeer. Dit eiland zou de vorm moeten hebben van een vliegtuig. Dat ziet er leuk uit en de piloten weten dan meteen waar ze moeten zijn.

Alle snelwegen moeten om de paar kilometer van een looping worden voorzien. Dit heeft drie voordelen: A. De wegen worden langer waardoor er meer auto's op passen en er dus minder files zullen ontstaan. B. Het vlakke landschap wordt erdoor verlevendigd. C. Men zal al misselijk zijn voor men Walibi World bereikt zal hebben waardoor een kaartje voor de achtbaan niet gekocht hoeft te worden waardoor men goedkoper uit is.

Momenteel heerst de angst dat het met Nederland niet de goede kant opgaat. En dat Nederland de verkeerde kant opgaat. Om te voorkomen dat ons land welke kant dan ook opgaat, wordt het langs de grenzen met grote spijkers aan de bodem vastgetimmerd zodat het geen ènkele kant meer op kan. Probleem opgelost.

Tot slot is er naast aandacht voor de vorm ook aandacht voor de inhoud. Ik heb de zaak eens goed bekeken en ben na ampel beraad tot het volgende voorstel gekomen. 
Als we er in de toekomst naar streven dat het voedsel via een gat aan de voorkant van het hoofd ingebracht wordt en de restanten na verwerking via gaten aan de onderkant worden afgevoerd, kan er volgens mij weinig misgaan. Ik weet dat het nu nog gewaagd en utopisch klinkt, maar ooit zulen we niet beter meer weten.