Maandag, 26 Juni 2006

In memoriam

Gisteren bereikte ons het droeve bericht dat Michel was overleden. Ondanks dat we wisten dat hij al geruime tijd ernstig ziek was kwam zijn dood toch nog als een schok. Want Michel was niet zomaar een giraffe, Michel was een giraffe uit duizenden. Altijd dwong zijn fiere gestalte bewondering af als hij temidden van zijn vrouwen en minnaressen uitzag over het giraffenverblijf in Dierenpark Amersfoort. Zijn trotse, waardige houding, die door sommigen ten onrechte voor arrogant werd aangezien, dwong bij een ieder respect af. Ondanks de vreemde bulten op zijn hoofd die hij opliep toen een verzorger per ongeluk het hek had laten openstaan en hij een lantaarnpaal aanviel die hij mogelijkerwijs voor een rivaal aanzag. Want Michel was geen allemansvriend. Als hij je mocht dan kon daar een vriendschap voor het leven uit voortvloeien, maar als je hem tegenstond dan was het oppassen geblazen. Want hij was een giraffe uit EEN stuk. Toch is door zijn dood het verhaal van Michel niet ten einde gekomen. Want omdat hij zijn machtige lendenen weinig rust toestond, leven zijn genen voort in een talrijk nageslacht dat zich over de hele wereld tot aan PatagoniĆ« toe heeft verspreid. 
Michel, het ga je goed. We zullen je missen.

R.S.R. Brandsen, 
Waarnemend voorzitter Vereniging Vrienden Van Michel