Maandag, 10 Juli 2006

In memoriam

Vandaag bereikte ons het droeve bericht dat Rudi Carrell was overleden. Ondanks dat we wisten dat hij al geruime tijd ernstig ziek was kwam zijn dood toch nog als een schok. Want Rudi Carell was niet zomaar een showmaster, Rudi Carell was een showmaster uit duizenden. Altijd dwong zijn fiere gestalte bewondering af als hij temidden van zijn vrouwen en minnaressen uitzag over het showmasterverblijf in Dierenpark Amersfoort. Zijn trotse, waardige houding, die door sommigen ten onrechte voor arrogant werd aangezien, dwong bij een ieder respect af. Ondanks de vreemde bulten op zijn hoofd die hij opliep toen een verzorger per ongeluk het hek had laten openstaan en hij een lantaarnpaal aanviel die hij mogelijkerwijs voor een rivaal aanzag. Want Rudi Carrell was geen allemansvriend. Als hij je mocht dan kon daar een vriendschap voor het leven uit voortvloeien, maar als je hem tegenstond dan was het oppassen geblazen. Want hij was een showmaster uit EEN stuk. Toch is door zijn dood het verhaal van Rudi Carell niet ten einde gekomen. Want omdat hij zijn machtige lendenen weinig rust toestond leven zijn genen voort in een talrijk nageslacht dat zich over de hele wereld tot aan Patagonie toe heeft verspreid.

Rudi Carrell, het ga je goed. We zullen je missen.

R.S.R. Brandsen, Waarnemend voorzitter Vereniging Vrienden Van Rudi Carrell