Maandag, 3 April 2006

Plan B

Zolang de overheid de ogen blijft sluiten voor deze kwestie zullen de betrokken organisaties alles in het werk blijven stellen om via alle hun ter beschikking staande kanalen door middel van interne reorganisaties de touwtjes in handen te krijgen teneinde de gewenste structuren te torpederen en de burger met een kluitje in het riet te sturen wat onlangs bijvoorbeeld weer bleek toen het uitgelekte interimrapport door de verantwoordelijke bestuurders onder het tapijt werd geveegd en doodgezwegen alsof het de normaalste zaak van de wereld is dat de betrokken instanties zich onttrekken aan de controle van hen die rechtshalve met het toezicht op de uitvoering van Plan B belast zijn en aan wie alle relevante stukken ter inzage te dienen worden voorgelegd teneinde ruimte te scheppen voor evaluatie en de eventueel daaruit voortvloeiende corrigerende suggesties die een voorwaarde zijn voor het optimaal functioneren van de verschillende bestuurslagen omdat zonder inbreng van buiten – zoals in het verleden al meerdere malen is gebleken – de organen verkalken en zich naar binnen gericht in zichzelf opsluiten met alle gevolgen van dien om nog maar te zwijgen van de extra kosten die dit proces ten gevolge heeft waardoor de rekening zoals gebruikelijk weer op het bordje van de welwillende burger wordt geschoven die toch altijd al het kind van de rekening is terwijl het nu juist de burger is die in deze kwestie de eigenlijke opdrachtgever en eerste belanghebbende is!