Maandag, 14 November 2005

De man die de kat uit de boom wilde kijken

Lang geleden en ver weg was er eens een afgelegen dorpje. Alle inwoners waren normaal en brachten dus de tijd door met werken, eten, drinken, slapen en zich voortplanten. Televisie bestond nog niet, dus verder was er niet veel te doen. Daarom was het niet zo vreemd dat toen de kat van boer Plugge was weggelopen het hele dorp uitliep om het beestje te zoeken. Maar hoe men ook zocht, na drie dagen was het nog steeds niet gevonden. Op de vierde dag echter zag de jonge Massimo de kat zitten in een hoge boom net buiten het dorp. Hij probeerde het dier naar beneden te lokken door de hele tijd Psss Psss te doen en Poerie Poerie te zeggen, maar de kat trok zich nergens wat van aan en bleef hoog in de boom stoicijns voor zich uit kijken. Spoedig was het hele dorp rond de boom samengedromd en begon overredende geluiden voort te brengen, maar de kat bleef zitten waar hij zat en toen het etenstijd was ging iedereen naar huis. Iedereen? Nou, bijna iedereen, want de jonge Massimo wilde van geen ophouden weten en bleef het proberen. Maar toen de zon achter de horizon verdween, was hij daar zo moe van geworden dat hij in het gras onder de boom in slaap viel. Midden in de nacht werd hij wakker, hij meende een stem gehoord te hebben, maar nu was het stil. Toen hij bijna weer in slaap gevallen was, hoorde hij iemand Psss Psss doen. Hij sperde zijn ogen open en luisterde aandachtig. Daar was het geluid weer: Psss Psss. Waar kwam het vandaan? Het kwam van boven, uit de boom!

Toen de dorpelingen de volgende dag kwamen kijken hoe de zaken ervoor stonden, troffen ze de kat nog steeds hoog in de boom aan. Maar naast hem zat nu Massimo onbewogen voor zich uit te staren. En wat men ook tegen hem zei, hij wilde niet naar beneden komen. En als er aan de situatie niets veranderd is, dan zit hij er nu waarschijnlijk nog.